თბილისი

ისრაელში მკურნალობა-ჰემატოლოგია

ძვლის ტვინი და სისხლწარმოქმნა

 

ჰემატოლოგია ატარებს ჩვილთა, ბავშვებისა და მოზრდილების მკურნალობას სისხლწარმოქმნისა და ზურგის ტვინის დაავადებებისაგან:

 

 

ლეიკემია და ლიმფოზა, როდესაც ჩასატარებელია მკურნალობა ქიმიათერაპიით დაწყებული და ზურგის ტვინის გადანერგვით დამთავრებული  (ВМТ).

 

ყველა სახის ანემია და პოლოციტემია:
დიაგნოსტირება და მკურნალობა ხორციელდება ამბულატორულ კლინიკებსა და ლაბორატორიებში, დღის ჰოსპიტალიზაციის რეჟიმში და ჰემატო-ონკოლოგიური ავადმყოფების სრული ჰოსპიტალიზირებით.

მკურნალობაში შედის ციტოტოქსიკური პრეპარატების მიღება საერთაშორისო-აღიარებული ოქმების შესაბამისად, ინტერფერონის, ერითროპოეტინის, ინტერლეიკინ-2-ს  ტიპის ბიომასალების ინექციები და აგენტების მიღება, რომლებიც ინარჩუნებენ იმუნოგლობულინის დონეს.

დამატებით, მოწინავე ჰემატოლოგები ატარებენ გამოკვლევებს, რომლებმაც უნდა გაუმჯობესონ ჰემატოლოგიური და სხვა დაავადებების მკურნალობის შედეგები.

სისხლის უჯრედებისა და ზურგის ტვინის გადანერგვის კლინიკები მკურნალობენ სხვადასხვა ტიპის ჰემატოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებს:

  • მწვავე და ქრონიკული ლეიკემია.
  • ავთვისებიანი მიელომა
  • ლიმფომა.
  • სარძევე ჯირკვლის კიბოსა და სარკომის ცალკეული შემთხვევები.
  • ზურგის ტვინის ტრანსპლანტაცია არაავთვისებიანი დაავადებებისათვის, რომელთაგანაც ნაწილი არის გენეტიკური და თანდაყოლილი, ნაწილი – მეტაბოლური.
     

 

არც ისე დიდი ხანია, რაც აუტოიმუნური დაავადებების მკურნალობა ხორციელდება აუტოიმუნურ დაავადებებსა და გაფანტულ სკლეროზში (MS) მსოფლიო ექსპერტებთან თანამშრომლობით.
ტრანსპლანტაცია შეიძლება ჩატარდეს ოჯახის წევრისაგან, რომელიც გამოდგება დონორად ან არანათესავი დონორისაგან, აგრეთვე აუტოტრანსპლანტაცია იმ შემთხვევაში, თუ ზურგის ტვინი არ არის დაზიანებული. თითოეულ შემთხვევაში ხდება ზურგის ტვინის უჯრედების ამოღება პერიფერიული ცირკულირებადი სისხლიდან, მოცემული პროცესი ფორეზად იწოდება.

მრავალპროფილიანი საკონსულტაციო კლინიკები აფასებენ და ამზადებენ როგორც დონორებს, ისე რეციპიენტებს და აკვირდებიან პროგრამის მთელ მსვლელობას.

ყველა კლინიკაზეა  მიმაგრებული ლაბორატორია, სადაც მიმდინარეობს უჯრედების მომზადება ტრანსპლანტაციისათვის, გაყინული უჯრედების შენახვა, აგრეთვე ტრანსპლანტანტის შემოწმება შეგუებასა და ნაადრევ ჩამოცილებაზე ან დაავადების რეციდივზე. უჯრედები ინახება თხევადი აზოტით სავსე რეზერვუარებში, რომელთა გაკონტროლება ხდება მოწინავე მსოფლიო ელექტრონიკით.

პაციენტებში ჰემატოლოგიური მოშლილობების შეფასება ხდება უმოკლეს ვადებში, სხვადასხვა დიაგნოსტიკური პროცედურების მეშვეობით, საბაზოებით დაწყებული და ყველაზე სრულყოფილებითა და რთულებით დამთავრებული, მათ შორის ციტოგენეტიკური, ფლუორესცენტული ინ-სიტუ (FIშH) ჰიბრიდიზაციით, ნაკადური ციტომეტრიისა და ДНК ანალიზი РСღ-ს (პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციით) დახმარებით.  ეს პროცედურები საშუალებას იძლევა მოცემულ იქნეს ჰემატოლოგიური ავთვისებიანი დაავადებების ზუსტი დიაგნოსტირება და ინსტრუმენტი მკურნალობის ეფექტისა და მინიმალურად დანაშთი დაავადების მონიტორირებისათვის. განთავსების დროს ფიზიკური სიახლოვე და მკურნალი ექიმისა და ლაბორატორიის პერსონალს შორის ყოველდღიური ურთიერთობა უზრუნველყოფს დროულსა და რელევანტულ შეფასებას. 

 

 

ჰემატო-ონკოლოგია

ამ კლინიკების უნიკალური თვისება – ეს არის მედდების სპეციალიზირებული კოლექტივი, სწავლების მაღალი ხარისხითა და  ჰემატო-ონკოლოგიურ პაციენტებთან მუშაობის გამოცდილებით. ჩვენი პერსონალი წარმატებით ართმევს თავს მოვლის, მიღებულ ოქმებზე დაფუძნებული ქიმიოთერაპიის ძალიან რთულ პრობლემებს და დარღვეული იმუნიტეტის მქონე პაციენტების  მკურნალობას ანტიბიოტიკების სხვადასხა რეჟიმებით, მათ შორის სოკოსა და ვირუსების საწინააღმდეგო თერაპიით.
ისრაელში არსებობს სხვა სამედიცინო პროფილის მქონე სპეციალისტების ინოვაციური კლინიკები, რომლებიც აუცილებელია პაციენტების მხარდასაჭერად ზურგის ტვინის გადანერგვის შემდეგ. ერთ-ერთი ამ კლინიკათაგანი –ზურგის ტვინის გადანერგვის შემდეგ რეპროდუქტიულობის კლინიკა, წარმოდგენილი მსოფლიო დონის ექსპერტებით ამ სფეროში.

ისრაელის განყოფილებები აღიარებულია ზურგის ტვინის ტრანსპლანტაციის ევროპისა და მსოფლიო რეგისტრით (EBMთ и IBMთღ), რომელიც ახორციელებს აუტოლოგიკურ, ალოუგენურ , გაპლოიდენტურ  MUD ტრანსპლანტაციებს და სისხლის ღეროსებრი უჯრედების გადანერგვას. ისრაელი აგრეთვე არის ზურგის ტვინის დონორების ნაციონალური პროგრამის (NMDP), არანათესაური დონორისაგან ალოგენური ტრანსპლანტაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი.

ისრაელის ექსპერტები პასუხობენ ზურგის ტვინის ტრანსპლანტაციის საერთაშორისო კრიტერიუმებს (BMთ) და მუდმივ საწყისებზე მონაწილეობენ საერთაშორისო კონფერენციებში BMთ საკითხებზე და სამეცნიერო პუბლიკაციებსა და გამოკვლევებში აღნიშნულ თემაზე.

 

 

ზურგის ტვინის აუტოლოგიკური ტრანსპლანტაცია (ზტტ)

იმ შემთხვევებში, როდესაც დონორი არ არის დადგენილი, ან პაციენტის კლინიკური მდგომარეობა არ იძლევა საშუალებას ან არ მოითხოვს ტრანსპლანტაციის ჩატარებას დონორისაგან, იღებენ ღეროსებრ უჯრედებს პაციენტის პერიფერიული სისხლიდან და ინახავენ საჭირო  ტემპერატურულ პირობებში.
 

 

 

ზურგის ტვინის ალოგენური ტრანსპლანტაცია (ზტტ)

HLA-ს თანახმად შერჩეული ქსოვილიდან ან ნათესავი დონორისაგან იღებენ ღეროსებრ უჯრედებს პაციენტის პერიფერიული სისხლიდან, ზურგის ტვინიდან ან ჭიპლარის სისხლიდან.

 

 

ზურგის ტვინის ალოგენური ტრანსპლანტაცია არანათესავი დონორისაგან

როდესაც არ არის შესაფერისი დონორი ოჯახის ფარგლებში, ღეროსებრ უჯრედებს იღებენ არანათესავი დონორის უჯრედებიდან. ეს ტრანსპლანტაცია ტარდება პერიფერიული სისხლიდან, ზურგის ტვინიდან ან ჭიპლარის სისხლიდან.

 

 

გენეტიკურად არაიდენტური ალოგენური ტრანსპლანტაცია და გაპლოიდენტური ტრანსპლანტაცია:

ზოგიერთ შემთხვევაში ქსოვილის იდენტურობა შეიძლება შეადგენდეს მხოლოს 50%, როგორც გაპლოიდენტური ტრანსპლანტაციაში. იმ შემთხვევაში, როდესაც ტრანსპლანტაცია ხდება ოჯახის წევრი დონორისაგან, 50%-იანი შესაბამისობით, ტრანსპლანტანტს იღებენ პერიფერიული სისხლიდან ღეროსებრი უჯრედების იზოლირებისა და სპეციალური სვეტების გამოყენებით ჩატარებული რაფინირების შემდეგ. თუ დონორი არ არის ოჯახის წევრი, დასაშვებია მხოლოდ უმნიშვნელო შეუსაბამობა.

 

 

ღეროსებრი უჯრედები:

ტრანსპლანტაციის დროს ღეროსებრი უჯრედები შეიძლება აღებულ იქნეს რამდენიმე წყაროდან:

1. ღეროსებრი უჯრედების მობილიზაცია:

მოწმდება დონორული სისხლი, ტარდება კანქვეშა ინექციები G-ჩშF და შემდგომი მობილიზაცია ფორეზის მეშვეობით. უჯრედების მობილიზაციის  რიცხვი განისაზღვრება საჭირო ღეროსებრი უჯრედების რიცხვით. უჯრედების მობილიზაცია – მარტივი პროცესია, ტარდება რამდენიმე საათის განმავლობაში და არის დონორობის პროცესის ან ტრომბოციდების მსგავსი.

2. ზურგის ტვინის გადანერგვა საოპერაციოში(იშვიათ შემთხვევებში):

პროცედურა მოითხოვს დონორის ჰოსპიტალიზაციას, მის გამოკვლევას და ანესთეზიოლოგის

კონსულტაციას გადანერგვამდე.

3.ჭიპლარის სისხლის გადასხმა

ჭიპლარის სისხლი იკრიბება დაბადების შემდეგ, მოწმდება და ჩვეულებრივ ინახება გაყინული ფორმით

ჭიპლარის სისხლის ბანკში.

4. მანიპულაციები ტრანსპლანტანტით

ზოგიერთ შემთხვევაში საჭიროა სიმსივნის უჯრედების ან ტრანსპლანტანტიდან Т-უჯრედების მოცილება. თითქმის სრული მოცილება Т-უჯრედებისა ტარდება სისხლწარმოქმნის ღეროსებრი უჯრედების (+ჩD34) დახმარებით და ეს არის გენეტიკურად არაშესაფერისი დონორისაგან წარმატებული გადანერგვის წინაპირობა. ეს პროცედურა დღეს ტარდება სპეციალური სვეტების (გამყოფი ხელსაწყოების) და სხვა გამყოფი ტექნიკის გამოყენებით.

 

 

დონორი:

ზურგის ტვინის, ან პერიფერიული, ან ჭიპლარის სისხლის დონორობა არ წარმოადგენს არავითარ რისკს დონორისათვის და ტარდება რამდენიმე საათის განმავლობაში. ალოგენური სვეტისებრი უჯრედების, ნათესავურის ან არანათესავურის, გენეტიკურად შესაბამისის ან ნაწილობრივ შესაბამისის დონორმა უნდა გაიაროს სისხლის შემდეგი ანალიზები: ბიოქიმია, შედედების და ვირუსოლოგიური. წარმატებულად შერჩეული დონორი რაც შეიძლება სწრაფად გადის რეგისტრაციას შესაბამის რეესტრში.

რეციპიენტი – პაციენტი, რომელსაც ესაჭიროება ზურგის ტვინის ტრანსპლანტაცია.

ტრანსპლანტაციის წინ პაციენტი მისი მდგომარეობის შეფასების მიზნით გადის საგულდაგულო გამოკვლევას.

ეს გამოკვლევა ტარდება ამბულატორულად და მოიცავს შემდეგ გამოკვლევებს: სისხლის ანალიზი, გულმკერდის რენტგენოგრაფია, ელექტროკარდიოგრაფია, კომპიუტერული ტომოგრაფია, ძვლების რადიოიზოტოპური ვიზუალიზაცია, МРТ , ზურგის ტვინის ასპირაცია და ძვლის ბიოპსია (ჩვენებების შემთხვევაში), მოლეკულარული შეფასება, გინეკოლოგიური გამოკვლევა (ქალებისათვის), გასინჯვა სტომატოლოგის მიერ, კარდიოლოგიური ფუნქციონალური სინჯები (МUGA და ექოკარდიოგრაფია), ფილტვის ფუნქციის შეფასება და გამოკვლევა სპეციალისტის მიერ (ღვიძლის ფუნქციის დარღვევის შემთხვევაში) და  Hიცკმან ან Pეაკლინე ტიპის ცენტრალური ვენოზური კათეტერის შესაძლო შეყვანის საკითხის გადაწყვეტისათვის.

მომზადება ტრანსპლანტაციის წინიმიოთერაპია, რომელიც ტარდება ტრანსპლანტაციის წინ
ქიმიოთერაპია შეიძლება შეუთავსდეს დასხივებას.

ყველაზე თანამედროვე სამკურნალო პროცედურები, მინი-ტრანსპლანტაციები (ღIჩ, Nშთ) ან დაქვეითებული ინტენსივობის ტრანსპლანტაციები ეფუძნება იმუნიტეტის დროებით დათრგუნვას  და არ მოიცავს დასხივებას ან ქიმიოთერაპიის დიდ დოზებს. არსებობს ოთხი ფაქტორი, რომელიც განსაზღვრავს მომზადების პროგრამას: პაციენტის მდგომარეობა, დაავადების სტატუსი, ტრანსპლანტაციის ტიპი და პაციენტისა და დონორის ქსოვილების შესატყვისობის დონე.

გადანერგვის შემდეგ

მოდის ამბულატორული მკურნალობის პერიოდი, რომელიც მოიცავს ავადმყოფის მონიტორირებას, საკონტროლო შემოწმებას ბინაზე და ტრანსპლანტაციის ამბულატორულ კლინიკაში. მკურნალობა მოიცავს იმუნოთერაპიას (იმუნოლოგიურ მკურნალობას) ციტოკინებითა და ლიმფოციტებით.

 
 

 

 

 

 
განყოფილების შესახებ
ჩაეწერეთ მიღებაზე
აირჩიეთ კლინიკა, მიუთითეთ თქვენი ტელეფონის ნომერი და ჩვენი თანამშრომლები დაგიკავშირდებიან უახლოეს მომავალში
ფილიალები
ტელეფონი

ოქსფორდ მედიქალი
მედიცინა
ესთეტიკა
სტომატოლოგია
პარტნიორობა
2010 Oxford medical inc. All Rights Reserved